Kvalitet - Sikkerhet - Pålitelighet

Velkommen til Firmus Innovation AS.
Vi utvikler og leverer programvareløsninger for pålitelighetsanalyser og risikovurderinger.

Med fokus på kvalitet, er vårt mål å hjelpe dere å forbedre deres

 • Teknologi
 • Produkter
 • Prosesser
 • Prioriteringer

I egen organisasjon

 • Bruker dere mye tid på teknologi/produkt utvikling?
 • Har dere et bevisst forhold til kvalitet?
 • Arbeider dere systematisk med kvalitet?
 • Kjenner dere teknologiens/produktenes kvalitet?
 • Kjenner dere teknologiens/produktenes svake punkter?
 • Hvordan kommer dere evt. frem til disse?
 • Kjenner dere teknologiens/produktenes livsløpskostnader?
Det svakeste ledd


RMExpert


Programvaren

RMExpert er et dataprogram som brukes for å gjennomføre pålitelighetsanalyser basert på den anerkjente metoden FMECA.
Videre får en oversikt over tilgjengelighet, preventivt vedlikehold og livsløpskostnader.

Det finnes en egen modul for risikovurdering i.h.t 
"EN ISO 12100:2010 - Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon" og
"EN ISO 13849-1:2008 - Maskinsikkerhet - Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer - Del 1: Hovedprinsipper for konstruksjon"

Verktøyet er utviklet med tanke på enkel og selvforklarende bruk. Brukeren blir veiledet til å foreta valg basert på forhåndsdefinerte verdier. På den måten vil terskelen for å komme i gang være meget lav.


RMExpert logo


Merverdier

I tillegg til selve analysen, vil bruk av RMExpert hjelpe deres firma med å
 • Forbedre metoder for å utvikle produkter med høye krav til pålitelighet med begrenset tilgang til empiriske data.
 • Få bedre oversikt, kontroll og dokumentasjon.
 • Forbedre teknologi, produkter og prosesser.
 • Synliggjøre kvantitativ kvalitet.
 • Dokumentere at kvaliteten er i henhold til krav.
 • Skape kvalitetskultur bygget på tillit, åpenhet og systematisk arbeid.
 • Rasjonalisere gjennom å prioritere prosesser internt i bedriften.
 • Utvikle og dele kompetanse.
 • Skape en solid plattform for god kommunikasjon.
 • Levere merverdi for kunden.
 • Overgå kundenes forventning til dokumentasjon.
 • Mersalg gjennom dokumentert vedlikeholdsprogram.
Puslespill - Stå sammen